Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA AAPPOLANTILALLA TORNIOSSA

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on työskentelytapa, jota voidaan käyttää sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen. Vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ammatillista ja tavoitteellista, syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaaliseen kasvuun ja hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävää toimintaa. Sitä käytetään erityisesti lasten ja nuorten kuntoutuksessa, jotka tarvitsevat tukea jollakin elämän alueella. Sosiaalipedagogista hevostoimintaa toteuttaa koulutettu SPHT®-ohjaaja. Toiminnan peruselementtejä ovat toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja elämyksellisyys.  Hevosen avulla pyritään näyttämään niiden asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi syntyy, kuten esimerkiksi puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta ja riittävä lepo. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta voi sisältää ratsastusta, mutta ratsastustaidon opettelu ei ole toiminnan päätarkoitus. Dialoginen suhde hevoseen on merkityksellinen.
Tallillamme toimintaa ohjaa Jenni Ponkala. Jenni on valmistunut SPHT- ohjaajaksi syyskuussa 2020.  Jenni on koulutukseltaan myös nuoriso-ohjaaja sekä psykiatrinen sairaanhoitaja. Jennillä on vahva hevosalan osaaminen.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta alkaa aloituspalaverilla ja tallikäynnillä, näissä suunnitellaan toiminnan sisältö, tavoitteet, jakson pituus sekä intensiteetti asiakaskohtaisesti. Toiminnan kannalta on tärkeää, että ohjaaja osallistuu verkostopalavereihin.


Ota rohkeasti yhteyttä! jenni@lenalassila.fi tai 0400541636