Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on työskentelytapa, jota voidaan käyttää sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen. Vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ammatillista ja tavoitteellista, syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaaliseen kasvuun ja hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävää toimintaa. Sitä käytetään erityisesti lasten ja nuorten kuntoutuksessa, mutta se sopii kaiken ikäisille asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea ja kuntoutusta jollakin elämän alueella. Sosiaalipedagogista hevostoimintaa toteuttaa koulutettu SPHT®-ohjaaja. Toiminnan peruselementtejä ovat toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja elämyksellisyys.  Hevosen avulla pyritään näyttämään niiden asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi syntyy, kuten esimerkiksi puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta ja riittävä lepo.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta voi sisältää ratsastusta, mutta ratsastustaidon opettelu ei ole toiminnan päätarkoitus.

Tallillamme toimintaa ohjaa Jenni Ponkala, joka on juuri valmistunut SPHT®-ohjaajaksi 9/2020. Jenni on koulutukseltaan myös nuoriso-ohjaaja sekä psykiatrinen sairaanhoitaja. Jennillä on vahva hevosalan osaaminen.

Ole yhteydessä Jenniin asian tiimoilta!

jenni@lenalassila.fi