Toimintaterapia

Kuvassa toimintaterapian puuhevoset

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäisyyttä omassa arjessa ja toiminnassa eli osallistumisessa omaan elämään ja sen valintoihin.

Oma osaamisalueeni on koulutusteni myötä suuntautunut psykososiaaliseen kuntoutukseen.