Työnohjaus

Työnohjauksen johtoajatus on tietysti se, että henkilöstö toimii tehokkaasti organisaatiossa ja organisaatiossa olevat työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi.

Työnohjaus on tavoitteellista työskentelyä, se auttaa tarkastelemaan omaa työtä ja omia toimintatapoja antaen ulkopuolista näkökulmaa työyhteisön ja ”oma minä meidän työyhteisössä”-näkökulman kehittämiseen. Työnohjaaja on lojaali ohjattavalle, ohjattavan esimiehelle, työnantajalle ja organisaation perustehtävälle. Työnohjaus noudattelee STOry:n eettisiä ohjeita sekä EASEL ®- eettisiä ohjeita.

EASEL®- Coach- työnohjauksessa työnohjaaja antaa käytännön psykoedukatiivisia työkaluja, kokemuksellisia työmenetelmiä sekä kehittää ratkaisu- ja voimavarakeskeistä näkökulmaa työnohjattavassa. Työnohjattava oppii prosessoimaan työtilanteita, työyhteisössä ja itsessä sen jäsenenä tai esimiehenä, oppii analysoimaan työpaikan monitasoisia ilmiöitä ja kysymyksiä. Työnohjaajalla on erityisosaaminen kokemuksellisten tunnetaitovalmennuksen työmuodoista työnohjauksessa.

Työuupumuksesta toipuminen ja sen ehkäisy on erityisosaamisalaani.

KokoMie OY vastaa työnohjauspalveluista osoitteessa Teollisuuskatu 8 Tornio